آخرین اخبار

نشست مجازی واحدهای فناور حوزه مرکز رشد برگزار شد

نشست مجازی واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با مدیر مرکز، جناب آقای دکتر محمد فتحعلی لو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری آذربایجان غربی، این نشست مجازی به منظور هم اندیشی و تبادل نظر در حوزه شرکت های مرکز رشدی پارک تشکیل شد و در ان واحدهای فناور با مدیر مرکز رشد جامع پارک به بحث و تبادل نظر پرداختند.