• آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر ۱۱ بلوار دانشگاه روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
  • شماره تماس : ۲-۰۴۴۳۲۷۵۱۲۴۰ داخلی ۱۲۳، ۱۲۸
  • نمابر : ۰۴۴۳۲۷۷۶۱۴۲
  • inc@wastp.ir
ساختمان جدید پارک

ارسال پیام