آخرین اخبار

تشکیل یازدهمین جلسه شورای فناوری

در  یازدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛

پذیرش یک واحد فناور در دوره رشد

یازدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

این جلسه  در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۱ و با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار گردید، پس از ارائه ایده های رسیده به واحد جذب و پذیرش مرکز رشد توسط متقاضیان پذیرش و استقرار در مرکز، داوری طرح دو متقاضی استقرار در این شورا انجام پذیرفت.

آقای سیامند ایلخانی زاده با ایده محوری با عنوان “فرمولاسیون و تولید محصولات آرایشی-بهداشتی و دارویی بر پایه مواد موثر گیاهی ترکیبات طبیعی” در دوره  رشد وارد مرکز رشد جامع واحدهای فناور گردید. با استقرار متقاضی دیگر موافقت صورت نگرفت.