آخرین اخبار

تشکیل چهارمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

در  چهارمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛

پذیرش یک واحد فناور در دوره رشد و یک هسته فناور در دوره پیش رشد

چهارمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در  این جلسه که در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۲ و با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار گردید، پس از ارائه ایده های رسیده به واحد جذب و پذیرش مرکز رشد توسط متقاضیان پذیرش و استقرار در مرکز و داوری با پذیرش دو واحد فناور در دوره رشد و پیش رشد موافقت شد.

واحد فناور  “فراز دامیاران مبتکر” با ایده محوری با عنوان “تولید افزودنی خوراکی ریزپوشانی شده فاتوژنیک” در دوره رشد و دکتر مهدی بهیاری با ایده محوری با عنوان “تولید سنگ های آنتیک و مصنوعی با استفاده از فنآوریهای پیشرفته” در دوره پیش رشد وارد مرکز رشد جامع واحدهای فناور شدند.