آخرین اخبار

تشکیل چهاردهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

در  چهاردهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛

پذیرش دو هسته فناور در دوره پیش رشد

موافقت با اعطای تسهیلات

چهاردهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

این جلسه  در تاریخ ۹۶/۰۳/۲۸ و با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار گردید، پس از ارائه ایده های رسیده به واحد جذب و پذیرش مرکز رشد توسط متقاضیان پذیرش و استقرار در مرکز، داوری طرح سه متقاضی استقرار در این شورا انجام پذیرفت.

آقای سعید انتظار حجت با ایده محوری با عنوان “طراحی و تولید UPS نسل جدید بدون ترانس هسته آهن با کنترلر میکروکنترلری”  و آقای صابر منافی قزلجه با ایده محوری با عنوان “جاپارک هوشمند” در دوره  پیش رشد وارد مرکز رشد جامع واحدهای فناور گردید. با استقرار متقاضی دیگر موافقت صورت نگرفت.

نیز در این جلسه با اعطای تسهیلات به یکی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد جامع نیز موافقت گردید.