آخرین اخبار

تشکیل پانزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

در  پانزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛

پذیرش دو هسته فناور در دوره پیش رشد

پانزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

این جلسه  در تاریخ ۹۶/۰۵/۰۷ و با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار گردید، پس از ارائه ایده های رسیده به واحد جذب و پذیرش مرکز رشد توسط متقاضیان پذیرش و استقرار در مرکز، داوری طرح دو متقاضی استقرار در این شورا انجام پذیرفت.

آقای معصوم جنت با ایده محوری با عنوان “تولید مخلوط سیمان سفید”  و سرکار خانم شیوا شجاعی فر با ایده محوری با عنوان “بسته بندی مواد غذایی در طرح بناهای تاریخی” در دوره  پیش رشد وارد مرکز رشد جامع واحدهای فناور گردید.

نیز در این جلسه با اعطای تسهیلات به یکی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد جامع نیز موافقت گردید.