آخرین اخبار

تشکیل ششمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

در  ششمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛

پذیرش یک واحد فناور در دوره رشد و یک هسته فناور در دوره پیش رشد

ششمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این جلسه که در تاریخ ۹۵/۱۱/۵ و با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار گردید، پس از ارائه ایده های رسیده به واحد جذب و پذیرش مرکز رشد توسط متقاضیان پذیرش و استقرار در مرکز و داوری با پذیرش دو واحد فناور در دوره رشد و پیش رشد موافقت شد.

واحد فناور  “استون راد آسیا” با ایده محوری با عنوان ” تولید محصولات آنتی الکترومغناطیس″ در دوره رشد و آقای مهدی اسدی با ایده محوری با عنوان ” نوآوری در خدمات و آموزش گردشگری” در دوره پیش رشد وارد مرکز رشد جامع واحدهای فناور شدند.