آخرین اخبار

تشکیل شانزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

در  شانزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛

پذیرش یک هسته فناور در دوره پیش رشد

شانزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

این جلسه  در تاریخ ۹۶/۰۵/۰۹ و با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار گردید، پس از ارائه ایده های رسیده به واحد جذب و پذیرش مرکز رشد توسط متقاضیان پذیرش و استقرار در مرکز، داوری طرح دو متقاضی استقرار در این شورا انجام پذیرفت.

آقای دکتر رضا درویش زاده با ایده محوری با عنوان “تهیه و توزیع بذور اصلاح شده گیاهان دارویی، سبزی و گیاهی”  در دوره  پیش رشد وارد مرکز رشد جامع واحدهای فناور گردید. با ایده محوری متقاضی دیگر موافقت نگردید.