آخرین اخبار

تشکیل سیزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

در  سیزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛

پذیرش یک واحد فناور در دوره رشد و دو هسته فناور در مرحله پیش رشد

سیزدهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

این جلسه  در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ و با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار گردید، پس از ارائه ایده های رسیده به واحد جذب و پذیرش مرکز رشد توسط متقاضیان پذیرش و استقرار در مرکز، داوری طرح سه متقاضی استقرار در این شورا انجام پذیرفت.

آقای علی قادری با ایده محوری با عنوان “ساخت رادیاتورهای شوفاژ دکوراتیو” در دوره  رشد  و آقای بابک پوربهرام با ایده محوری “شوکر طیور” و آقای احسان زارع با ایده محوری “اپلیکیشن حمل و نقل بار”  در دوره پیش رشد وارد مرکز رشد جامع واحدهای فناور گردید.