آخرین اخبار

تشکیل سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

در  سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛

پذیرش یک هسته فناور در دوره پیش رشد

سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در  این جلسه که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۵ و با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار گردید، پس از ارائه ایده های رسیده به واحد جذب و پذیرش مرکز رشد توسط متقاضیان پذیرش و استقرار در مرکز و داوری با پذیرش یک واحد فناور در دوره پیش رشد موافقت شد.

دکتر بیژن عبدی با ایده محوری با عنوان “تولید نور با الهام گرفتن از کرم شب تاب” وارد مرکز رشد جامع واحدهای فناور شد.