آخرین اخبار

تشکیل دهمین جلسه شورای فناوری مرکز

در  دهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛

موافقت با اعطای تسهیلات به هسته/ واحدهای فناور

تعیین منتور برای برخی هسته های فناور

دهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

این جلسه  در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۱ و با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار گردید، پس از ارائه ایده های رسیده به واحد جذب و پذیرش مرکز رشد توسط متقاضیان پذیرش و استقرار در مرکز، داوری طرح یک متقاضی استقرار در این شورا انجام پذیرفت که با پذیرش آن موافقت نگردید.

در ادامه جلسه به بررسی درخواست های اعطای تسهیلات به واحد/هسته های فناور مستقر در این مرکز رشد پرداخته شد. که با اعطای تسهیلات به ۱۰ هسته فناور و ۲ واحد فناور مستقر در مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی موافقت گردید. نیز جهت راهنمایی و مشاوره های لازم در زمینه های فنی برای هر یک از هسته های فناور که نیاز به منتور داشتند یک فرد متخصص در زمینه فعالیت ایده محوری آن هسته فناور، مشخص گردید.