مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

مرکز رشد جامع واحد های فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی مجوز اصولی و قطعی خود را در سال ۱۳۹۵ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نمود و در خرداد ماه ۱۳۹۶ با استقرار اولین واحد فناور راه اندازی شد. تا کنون بیش از ۷۰ واحد فناور از حمایت های این مرکز بهرمند شده‌اند.