پارک علم و فناوری: پارک علم و فناوری یک سازمان دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که دارای تعدادی مراکز وابسته به نام­های مراکز رشد و مراکز نوآوری می­باشد. پارک فناوری همچنین می­تواند در دل خود شرکت­های کوچک و متوسط رشد یافته، پژوهشگاه­ها و مراکز تحقیق و توسعه (R&D) و شرکت­های بزرگ را جای دهد.

مرکز رشد: مرکز رشد در تعریفی کلیشه­ای و متداول، مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه­ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه­های جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه­های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده­اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می­کند.
براساس تعریف فوق، می­توان دریافت که مرکز رشد یک سازمان حمایتی است. این مرکز از صاحبان ایده، فناوران و کارآفرینانی که به دنبال راه­اندازی کسب و کارهای جدید و فناورانه هستند، حمایت می­نماید تا بتوانند ضمن راه­ اندزای کسب و کار جدید و مبتنی بر دانش، در جامعه شغل ایجاد نموده و با ارائه کالاها و خدمات تخصصی و فناورانه خود، هم سطح فناوری در جامعه را اتقاء داده و هم بتوانند از این رهگذر منافع مادی خود را نیز تامین نمایند. بنابراین نوپا بودن کسب و کار، جدید، تخصصی و فناورانه بودن موضوع آن کسب و کار و قابلیت تجاری شدن محصولات (کالا/خدمات) آن واحد نوپا، سه شاخص مهم  برای عضویت در مراکز رشد می­باشند.

واحد فناور: واحدها دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه­ایی، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می­نمایند. این واحدها از جمله شرکت­های خصوصی و هسته­های تحقیقاتی کارآفرین می­باشند.

دوره پیش رشد: دوره­ای است که در آن به افراد یا گروه­هایی که دارای ایده­های نوآورانه هستند، مشاوره و آموزش­های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت­های حقوقی مستقل داده می شود. درصورت موفقیت در این دوره و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می­توانند متقاضی استقرار رسمی در مرکز رشد شوند. مدت زمان استقرار در دوره پیش رشد ۶ ماه می­باشد و حداکثر تا ۹ ماه قابل تمدید است.

دوره رشد: دوره­ای است که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز خارج می­شوند. طول دوره استقرار در دوره رشد ۳ سال می باشد و حداکثر تا ۵ سال قابل تمدید است.

محصول (کالا/خدمت): مرکز رشد می­تواند ایده­هایی را که منجر به تولید کالاهای جدید و فناورانه و یا ارائه خدمات جدید، تخصصی و فناورانه می­شوند، پذیرش نماید.