اهداف مرکز رشد جامع واحدهای فناور به شرح زیر می باشد:

 • حمایت و تشویق افراد صاحب ایده فناورانه به سمت ایجاد شرکت های کوچک و متوسط؛
 • ایجاد زمینه‌ی شکوفایی و حمایت از خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در استان؛
 • حمایت از ایجاد شرکت هایی که با شناسایی مزیت¬ها و توانمندی¬های محلی، به توسعه مشاغل خانگی و تولید و فروش محصولات آنها کمک کند؛
 • بسترسازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی؛
 • تأمین مکان، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای رشد کیفی شرکت های کوچک و متوسط تجاری؛
 • جذب صاحبان ایده و افراد خلاق در منطقه به ویژه در زمینه تجارت و بازرگانی؛
 • مطرح شدن استان در حوزه های فعالیت مرکز رشد در سطح کشور و کمک به تبدیل آذربایجان غربی به قطب تجارت و تجاری-سازی فناوری و تونل انتقال فناوری به بازارهای داخلی و خارجی؛
 • تجاری سازی نتایج تحقیقات کاربردی و تولید ثروت؛
 • تبدیل دستاوردهای پژوهشی به طرح های کارآفرین و ایجاد زمینه‌ی کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان مبتکر؛
 • کمک به رونق اقتصاد استان از طریق تجاری سازی محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار؛
 • کمک به کاهش مهاجرت نخبگان از منطقه با حمایت از طرح‌های آنها.