آخرین اخبار

تشکیل پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد

در  پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛

پذیرش دو هسته فناور در دوره پیش رشد

پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، در این جلسه که در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۷ و با حضور اکثریت اعضای این شورا برگزار گردید، پس از ارائه ایده های رسیده به واحد جذب و پذیرش مرکز رشد توسط متقاضیان پذیرش و استقرار در مرکز و داوری با پذیرش دو واحد فناور در دوره پیش رشد موافقت شد.

آقای مازیار فیض اله زاده   با ایده محوری با عنوان” گلخانه و خشک کن توام خورشیدی”  و آقای اسلام چراغی با ایده محوری با عنوان “تولید و بسته بندی نانو عایق چند منظوره یازرز” در دوره پیش رشد وارد مرکز رشد جامع واحدهای فناور شدند.