نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی و گرایش

شغل فعلی

سمت

فرناز شجاعی فر

فوق لیسانس

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیر مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

رئیس شورا

فاطمه هاشم زاده

فوق لیسانس

مهندسی کامپیوتر

کارشناس مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

دبیر شورا

مرتضی زرندی

فوق لیسانس

بازاریابی

مدیر مرکز رشد ICT دانشگاه ارومیه

عضو شورا

پیمان مشهدی کشتیبان

دکتری

مکانیک

عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه صنعتی ارومیه

عضو شورا

امید بلوکی اسپیلی

دکتری

تجارت الکترونیک

عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی ارومیه

عضو شورا

علی اوسط حضرتی

فوق لیسانس

مدیریت

رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

عضو شورا

امین رحیمی پور

دکتری

کارشناس بازاریابی و تجاری سازی پارک استان

عضو شورا


سامانه پست الکترونیکی
سامانه پذیرش آنلاین