سایت مقام معظم رهبری : http://leader.ir/fa

سایت ریاست جمهوری : http://president.ir/fa

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری : http://msrt.ir

دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری : http://www.msrt.ir/fa/techno/pages/Home.aspx

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا : http://daneshbonyan.ir

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی : http://inc.wastp.ir


مراکز رشد کشور:

مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف : http://sati.sharif.ir

مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی : http://rsbu.ir

مرکز رشد و کارآفرین – دانشگاه صنعتی امیرکبیر : http://iec.aut.ac.ir

مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد : http://stp.um.ac.ir

مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت : http://inc.iust.ac.ir

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه اصفهان : http://www.ui.ac.ir/Roshd

مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه ارومیه : http://www.urmiaict.ir

مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارسhttp://www.pgsti.ir

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات رویش جهاد دانشگاهی : http://www.itincubator.com

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری خراسان : http://www.ictincubator.ir

 

 

 


سامانه پست الکترونیکی
سامانه پذیرش آنلاین