تکمیل و ارائه ی فرم پذیرش به صورت حضوری و یا به صورت آنلاین.

 • بررسی فرم مقدماتی توسط مرکز٫
 • اعلام نتیجه به متقاضی.
 • در صورت تایید فرم پذیرش مقدماتی: تعیین زمان و تاریخ جلسه مصاحبه اولیه توسط کارشناس مرکز رشد و اعلام به متقاضی. مستندات و مدارک مورد نیاز در این جلسه به شرح ذیل می باشد:
 1. مدارک لازم جهت عضویت در مرکز رشد
 2.  کاربرگ درخواست پذیرش و استقرارشرکت های فناور در دوره رشد
 3.  کاربرگ درخواست پذیرش و استقرار هسته های فناور در دوره رشد مقدماتی
 • در صورت ناکامل بودن فرم مقدماتی: ارجاع به متقاضی جهت اصلاح نواقص و ارائه ی مجدد فرم مقدماتی.
 • در صورت عدم احراز شرایط عمومی پذیرش ایده ی محوری: اعلام عدم امکان حمایت از ایده ارائه شده از جانب مرکز به متقاضی.
 • بررسی مدارک توسط کارشناس  مرکز رشد
 • اعلام نتیجه و رایزنی با متقاضی جهت رفع نواقص احتمالی
 • بررسی طرح در جلسه ی شورا در صورت تایید کارشناس

♦جهت مشاهده الزامات و توصیه‌های جلسه دفاع از طرح کسب و کار اینجا کلیک نمایید.

 • در صورت تصویب در شورا: ارسال نامه ی پذیرش به متقاضی جهت ارائه ی مدارک لازم برای عقد قرارداد.
 • در صورت عدم تصویب طرح در شورا: اعلام نتیجه به متقاضی.

 


سامانه پست الکترونیکی
سامانه پذیرش آنلاین