استقرار در مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به دو صورت امکان پذیر است: دوره ی رشد مقدماتی (پیش رشد) و دوره ی رشد .

دوره رشد مقدماتی (پیش رشد):

به علت عدم آشنایی دانشجویان با فرآیند تجاری سازی، گروه ها و هسته های پژوهشی دانشجویی با ورود به دوره ی رشد مقدماتی (پیش رشد) این امکان را خواهند داشت که بدون ثبت شرکت و کسب هویت حقوقی، از حمایت های مرکز رشد جهت تکمیل و تثبیت تیم کاری،  پیشبرد ایده ی محوری، بهره مندی از آموزش های اولیه نظیر تدوین طرح تجاری، بازاریابی و فروش، امور مالی و غیره بهره مند شده و همزمان اقدامات لازم در خصوص ثبت شرکت و ورود به دوره ی رشد را نیز پیگیری نمایند .  معیار پذیرش در دوره پیش رشد وجود یک ایده محوری فناورانه و نو با قابلیت بازاریابی مناسب می باشد .  این دوره، دوره‌ای ۶ ماهه است که در آن به افراد و یا گروه‌های مستعدی که دارای ایده‌های نوآورانه ی قابل تجاری سازی هستند، مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، ‌شناسایی گروه کاری، ‌تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت‌های حقوقی مستقل داده می‌شود . در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می‌توانند متقاضی ورود به دوره رشد شوند .  زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا ۹ ماه قابل افزایش است .

دوره رشد:

دوره‌ای ۳ ساله است که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می‌شوند.   زمان این دوره با تصویب شورای مرکز رشد تا ۵ سال قابل افزایش است.

 


سامانه پست الکترونیکی
سامانه پذیرش آنلاین