اهداف مرکز رشد جامع واحدهای فناور به شرح زیر می باشد:

• حمایت و تشویق افراد صاحب ایده فناورانه به سمت ایجاد شرکت های کوچک و متوسط؛
• ایجاد زمینه‌ی شکوفایی و حمایت از خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در استان؛
• حمایت از ایجاد شرکت هایی که با شناسایی مزیت¬ها و توانمندی¬های محلی، به توسعه مشاغل خانگی و تولید و فروش محصولات آنها کمک کند؛
• بسترسازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی؛
• تأمین مکان، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای رشد کیفی شرکت های کوچک و متوسط تجاری؛
• جذب صاحبان ایده و افراد خلاق در منطقه به ویژه در زمینه تجارت و بازرگانی؛
• مطرح شدن استان در حوزه های فعالیت مرکز رشد در سطح کشور و کمک به تبدیل آذربایجان غربی به قطب تجارت و تجاری-سازی فناوری و تونل انتقال فناوری به بازارهای داخلی و خارجی؛
• تجاری سازی نتایج تحقیقات کاربردی و تولید ثروت؛
• تبدیل دستاوردهای پژوهشی به طرح های کارآفرین و ایجاد زمینه‌ی کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان مبتکر؛
• کمک به رونق اقتصاد استان از طریق تجاری سازی محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار؛
• کمک به کاهش مهاجرت نخبگان از منطقه با حمایت از طرح‌های آنها.
ضرورت ایجاد مرکز رشد جامع واحدهای فناور در پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی:
قابلیت ذاتی استان آذربایجان غربی در برخورداری از مزیت های طبیعی، باعث شده است در بیشتر موارد چهره خشن بیکاری و مشکلات اقتصادی نسبت به سایر استان ها قابل تحمل تر باشد، اما آینده استان به سبب بحران خشکسالی و چالش مدیریت آب و سایر نهاده ها، نیاز و ضرورت توجه به امر اشتغال پایدار و توسعۀ کسب وکار را می طلبد. بیکاری و به تبع آن، روی آوردن اکثر تحصیلکرده ها و فارغ التحصیلان دانشگاهی استان به سمت رشته فعالیت های بخش کشاورزی به دلایلی مانند عدم توسعه یافتگی بخش کشاورزی و نگاه کوتاه مدت نیروی کار، باعث شده است که ناپایداری در این حوزه تشدید شود.
استان آذربایجان غربی، از پتانسیل منابع آبی، خاک مناسب، تنوع آب و هوایی، وجود معادن قابل توجه، قرارگیری در نقطه مهم مرزی کشور (آذربایجان، ترکیه، کردستان عراق)، برخورداری از نیروی کار جوان و تحصیلکرده و قابلیت های بالقوه در حوزه باغداری، دامداری، طیور، شیلات، معدن، تجارت داخلی و بین المللی، گردشگری، صنایع دستی و برخی حوزه های صنعتی، برخوردار است. با این وجود، استان نتوانسته است از مزیت های فوق بخوبی بهره مند شود و به جایگاه شایسته خود دست یابد.
با توجه به تأسیس پارک علم و فناوری در استان آذربایجان غربی و وجود امـکانات و پتانسیل های مستعد در منطقه  و نیز با توجـه به مسائل و مشکلات پیش روی صاحبـان صنـایع و واحـدهای صنعتی استان از جمله عدم به روز بودن تکنولوژی های تولید، عدم تولید محصولات به روز و با بهره وری بالا،عدم فروش و نداشتن بازده منـاسب و در نتیجه عدم فـروش در بازار خـارجی و صـادرات علی رغم قـرار گرفتن در موقعیت تـجاری استـراتژیک (قرابت مـرزی استان با چنـد کشور و واقع شدن در شاهراه ارتبـاطی با اروپا و کشورهای حوزه دریای مدیترانه)، و کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش، غیرفعال بودن قریب به ۵۰% واحدهای صنعتی استان و شهرستـان را رقم زده است؛ که باید صنایع مذکور به فکر بکارگیری فناوری ها و محصولات نوآورانه باشند. لذا ضرورت ایجاد مرکز رشد جامع واحدهای فناور برای پارک علم و فناوری آذربایجان غربی احساس می شود. ضمناً وجود واحدهای تخصصی در زمینه های مختلف فناوری و بازاریابی و تجاری سازی، می تواند محصولات واحدهای فناور عضو پارک ها و مراکز رشد کشور، پژوهشکده ها و دیگر شرکت های دانش بنیان را به بازارهای داخلی و خارجی هدایت کند تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده مناسب در این زمینه، از ایجاد رکود اقتصادی در این واحدها نیز جلوگیری نماید.
مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی، محیط مشوقی را فراهم خواهد ساخت تا شرکت های نوپایی که بر پایه علم مدیریت بازار هستند، مستقل شده و رونق بگیرند و به شرکت ها و واحدهای صنعتی که به علت نداشتن دانش کافی در حوزه فعالیت مرکز پیوسته متحمل خساراتی می شوند و یا در آستانه غیرفعال شدن هستند، کمک نمایند. مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی، جنبه های مختلف کسب وکار و کاربرد مهارت های علمی را در برنامه های طراحی شده خود مورد توجه قرار می دهد تا به شرکت ها در بقاء و رشد در طول زمان هایی که احتمال آسیب پذیری دارند، کمک نماید.
از سویی، بخشی از مرکز رشد جامع واحدهای فناور، اختصاص به واحدهای دانش بنیان فعال در زمینه تجارت و بازاریابی خواهند بود. پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی، محیط مشوقی را فراهم خواهد ساخت تا شرکت های نوپایی که بر پایه علم مدیریت بازار هستند، مستقل شده و رونق بگیرند و به شرکت ها و واحدهای صنعتی که به علت نداشتن دانش کافی در حوزه فعالیت مرکز پیوسته متحمل خساراتی می شوند و یا در آستانه غیرفعال شدن هستند، کمک نمایند. مرکز رشد جامع پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی، جنبه های مختلف کسب وکار و کاربرد مهارت های علمی را در برنامه های طراحی شده خود مورد توجه قرار می دهد تا به شرکت ها در بقاء و رشد در طول زمان هایی که احتمال آسیب پذیری دارند، کمک نماید.
مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان بعنوان مرکزی که تحت مدیریت متخصصین حرفه ای اداره می شود، با توجه به امکانات ویژه علمی و پژوهشی دانشگاه های استان و نزدیکی به مراکز صنعتی و تجاری استان به عنوان یک نهاد حمایتی و تسهیل کننده، با ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای، فنی و اعطای تسهیلات مالی به شرکت های نوپا، فرآیند شکل گیری و رشد بنگاه های کوچک و متوسط دانش بنیان را در حوزه های تجارت و فن آوری، تسهیل و تسریع می کند و منجر به تولید دانش، ثروت و انتقال تکنولوژی در استان خواهدشد.


سامانه پست الکترونیکی
سامانه پذیرش آنلاین