آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر ۱۱ بلوار دانشگاه، روبروی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه

شماره تماس : ۲-۰۴۴۳۲۷۵۱۲۴۰ داخلی ۱۱۳

فکس : ۰۴۴۳۲۷۷۶۱۴۲

ایمیل: inc@wastp.ir


سامانه پست الکترونیکی
سامانه پذیرش آنلاین