تاریخ ارسال : ۹۵/۰۷/۱۰


جهت مشاهده آیین نامه حمایت از ترویج و گسترش مالکیت فکری اینجا کلیک نمایید.


آخرین اخبار
تشکیل ششمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد
در  ششمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛ پذیرش دو واحد فناور در دوره رشد و یک هسته فناور در دوره پیش رشد ششمین جلسه شورای فناوری ...

تشکیل پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد
در  پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛ پذیرش دو هسته فناور در دوره پیش رشد پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم ...

تشکیل چهارمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد
در  چهارمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛ پذیرش دو واحد فناور در دوره رشد و یک هسته فناور در دوره پیش رشد چهارمین جلسه شورای فناوری ...

تشکیل سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد
در  سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛ پذیرش یک هسته فناور در دوره پیش رشد سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم ...

تشکیل دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد
در  دومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع پارک آذربایجان غربی صورت گرفت؛ پذیرش دو  هسته فناور در دوره پیش رشد بررسی و تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرکز ...

تشکیل اولین جلسه شورای فناوری مرکز رشد
اولین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جامع واحدهای فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، این جلسه در تاریخ ...

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی: وجود منابع و امکانات شرط لازم و کافی برای توسعه یافتگی یک کشور یا منطقه به شمار نمی‌آید.
دکتر حسن حیدری رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی گفت: تجربه کشورهای پیشرفته که امروزه در دنیا به عنوان مدل‌های پیشرفته مطرح است، نشان می‌دهد که این کشورها با اتکا ...


سامانه پست الکترونیکی
سامانه پذیرش آنلاین